INTENCJE (24.04.2024)

Przypominamy, że w naszej wspólnocie działa diakonia modlitwy wstawienniczej, która spotyka się w środy (z wyjątkiem lipca i sierpnia) o godz. 18.00 w salce przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Franciszkańskiej 1. Służymy modlitwą indywidualną poszczególnym osobom, ale modlimy się też w intencjach całej wspólnoty i o sprawy bardziej ogólne, choć dotyczące nas wszystkich.

W razie potrzeby zapraszamy na indywidualną modlitwę wstawienniczą.
Prosimy o umówienie się na konkretny termin z liderką naszej diakonii – Ireną Andrzejewską, Ewą Piasecką lub innym członkiem diakonii podczas sobotniego spotkania uwielbieniowego.

Prosimy także o przygotowanie się do modlitwy poprzez spowiedź i Komunię Świętą.

Zapraszamy wszystkich członków wspólnoty do łączenia się z nami w modlitwie w intencjach, które będziemy podawać na tej stronie.

W tym tygodniu łączymy się z diakonią wstawienniczą w modlitwie:

 • za naszą wspólnotę i moderację, diakonie i małe grupy, księdza opiekuna, Skautów Króla
  i Szekinah Youth, wspólnoty przy parafii Podwyższenia Krzyża oraz w Zabrzu Kończycach
  i Zaborzu – o wylanie Ducha Świętego, jedność, wzajemną miłość i głęboką relację
  każdego z nas z Bogiem,
 • za wspólnotę młodzieżową Effatha, a także za Stefana i jego dzieła, m.in. Dom Miłosierdzia,
 • za naszą Ojczyznę – za rządzących i zmianę sposobu sprawowania władzy, przedsiębiorczość
  i gospodarkę, rolnictwo, media, służbę zdrowia, szkolnictwo, Polaków poza granicami – o Bożą ochronę, prawdę, jedność, współpracę, pokój, mądrość, nawrócenie, patriotyzm, odbudowę tożsamości naszego narodu, wolność od kompleksów, zazdrości, nienawiści i narzekania, a także o prawość dla polityków, wolność od niesprawiedliwych ataków na arenie międzynarodowej, ochronę życia dzieci nienarodzonych oraz by wszyscy Polacy poznali Boga,
 • za rodziny, dzieci, młodzież, ich wychowawców i nauczycieli,
 • o zwycięstwo dla Ukrainy, jak najszybsze zakończenie wojny i sprawiedliwy pokój oraz nawrócenie dla narodu rosyjskiego i ukraińskiego,
 • za Kościół – o odnowienie wiary w w Polsce i Europie, o światło Ducha Świętego dla papieża, biskupów i kapłanów, o święte powołania do służby kapłańskiej i zakonnej oraz dobrą formację dla powołanych, za dzieci pierwszokomunijne i bierzmowańców oraz o owoce Kongresu Eucharystycznego w naszej diecezji,
 • za prześladowanych chrześcijan i o nawrócenie dla ich prześladowców,
 • za Żydów, by uznali Jezusa za Mesjasza i Boga, o dobre relacje między narodem polskim i żydowskim oraz o pokój w Izraelu i Strefie Gazy,
 • o zdrowie ducha, psychiki i ciała dla chorych i cierpiących, za ich opiekunów i służbę zdrowia.